สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ
  140/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84260
โทรศัพท์ 077-403700 โทรสาร 077-403727
www.bansadet.go.th